Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

SV Waalstad respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van: – Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website of social media worden gedaan – Het verwerken van een lidmaatschap – Het communiceren met onze relaties – Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen Het gebruik van de website SV Waalstad zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens SV Waalstad van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden in de toekomst een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over relevante ontwikkelingen en activiteiten. Wanneer u lid bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kunt u zich dan op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat u lid bent bij onze vereniging. Iedere nieuwsbrief bevat dan een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website of op social media invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan de KNVB verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om bondslid van onze vereniging te worden. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn hiervoor. Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap en de bijbehorende activiteiten. Op onze website zullen social media buttons opgenomen worden. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?

U bent ons lid. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs. c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van onze vereniging die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten. d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen. e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. f) Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld vanuit de KNVB dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

COOKIES

Op onze website zullen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:  de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);  het tijdstip en de duur van uw bezoek;  foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

SV Waalstad

Staddijk 35 6537 TW Nijmegen